Ilia Swainson

Ilia Swainson giver 3 forskellige foredrag om kommunikation og hvordan man bliver hørt – foredragene hedder: BRÆND IGENNEM SOM LEDER I DEN NYE HYBRIDE VIRKELIGHED, KVINDE GIV DIG SELV MANDAT og KROPPEN ER EN SLADREHANK OG DIN BEDSTE VEN. 

Beskrivelse

BRÆND IGENNEM SOM LEDER I DEN NYE HYBRIDE VIRKELIGHED

Skiftene mellem fysiske møder og online-møder kræver nye redskaber til at stille skarpt på formål, situation, rolle og relation.

Når vi sidder dér bag skærmen, bliver vi nemt smittet af den digitale kommunikations mangel på følelsesmæssig og fysisk forbindelse til de mennesker, vi rent faktisk taler med. Resultat: vores tilhørere kan ikke længere mærke os.

Foredraget giver dig råd og redskaber til at:
• udvikle gode relationer og følgeskab på tværs af fysiske møder og online møder
• mestre fokusskift og skærpede krav til din kommunikation
• finde den energi, der gør dig nærværende og får dig til at brænde mærkbart og konsistent igennem, uanset hvilken platform du kommunikerer på
• bruge dine nonverbale virkemidler effektivt til at fange og fastholde opmærksomheden

ILIA SWAINSON er retoriker, sanger og skuespiller med speciale i executive presence og performance. Ilia giver dig en slagkraftig cocktail af retoriske kompetencer, som styrker dit fokus og din evne til fange dine medarbejderes fulde og scenekunstneriske opmærksomhed. Hun lærer dig at kommunikere med den gennemslagskraft, der får folk til at høre efter og engagere sig fuldt og helt, uanset hvilken platform I kommunikerer på.
To be – or not to be! Er du helt til stede – eller kun halvt?  That’s the question!

KVINDE GIV DIG SELV MANDAT
Bliver du altid forstået – som du gerne vil?
Brænder du altid lige så stærk igennem - som du ønsker det?
Måske ikke… for det er der meget få af os, der gør!

Kvinder er stadig underrepræsenterede i medierne, i den offentlige debat, i bestyrelser, som topledere – og jeg kunne blive ved.
Men… du kan gøre meget for bedre at blive hørt, forstået, komme ud over rampen og give dig selv mandat!

Virkelig paradoksalt! Jeg møder konstant begavede og behjertede kvinder, der vil og kan bidrage med noget værdifuldt til fællesskabet. Men ofte sker der en forvandling i det øjeblik, disse fantastiske kvinder træder ud af flokken i det nære rum, ved en-til-en- eller rundbordssamtalerne og stiller sig op foran en stor forsamling.

Pludselig begynder rigtig mange at træde sig selv over tæerne, lægge hovedet på skrå og få musestemmer, så de ikke ligner de kompetente fagpersoner og mennesker, de i virkeligheden er.

Det vil jeg gerne lave om på!

Derfor har jeg sammensat et foredrag fuld af metoder og redskaber fra scenekunstens og retorikkens værktøjskasse, der hjælper med at øge kompetente kvinders gennemslagskraft.
Kvinder har lige så meget at bidrage med til fællesskabet som mænd – og alle andre. Så jeg synes, det er på tide, at vi giver os selv mandat og brænder igennem!

Kom med og:
• lær at bruge sangerens og skuespillerens mentale redskaber til trygt at træde i karakter, og give dig selv mandat til at komme ud over rampen, når du skal kommunikere i udfordrende arbejdssituationer
• opdag hvordan du kan bruge dit kropssprog, dit åndedræt og din stemme til at opnå sikkerhed, styrke din personlige gennemslagskraft, og få større indflydelse
• få inspiration til at hvordan du kan træne redskaberne i dit daglige arbejdsliv og finde mere energi og lyst til at brænde stærkere igennem med de budskaber, der er vigtige for dig

KROPPEN ER EN SLADREHANK OG DIN BEDSTE VEN

Vidste du, at det taget 0,1 sekund for din hjerne at bestemme sig for, om du vil kæmpe eller flygte? Og at den bruger mellem 0-20 sekunder på at beslutte sig for, om du har tillid eller mistillid til det menneske, du står overfor?
Og det er faktisk tillid, der afgør, om du reelt hører, hvad andre fortæller dig – og om du kan få andre til høre efter – hver gang du taget ordet

Forskning viser også, at de ord, vi bruger, alene udgør ca. 10 % af vores samlede personlige kommunikation. Så afhængig af situationen er der ca. 90 % ekstra kapacitet at hente i at bruge kroppen og dens ressourcer mere bevidst.

Heldigvis er ingen af os ens! Lær at lytte til din krop og få større bevidsthed om, hvordan du virker og påvirker med dit kropssprog. Både dig selv og andre. Find ud af, hvad der føles naturligt og effektivt for DIG, når du kommunikerer, så du udnytter de ekstra 90 % til et stærkere personligt udtryk.

Vi kommer op af stolene og leger med kropsholdning, indtagelse af rum, åndedrættets betydning og spejlneuroners virkning og evnen til at skabe rapport.
Vi ser på gruppedynamik og aflæsning af nonverbale signaler hos andre. For kroppen er en sladrehank og din bedste ven, fordi den aldrig lyver, men altid fortæller dig – og dine omgivelser – hvad du virkelig føler.

Levende kommunikation sætter os i bevægelse – og gør ord til handling!

Log in with your credentials

Forgot your details?